Головна > Списання

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», уповноважений орган здійснює оприлюднення інформації щодо майна яке подається відповідними балансоутримувачами для його подальшого списання.

Інформація  про майно, яке перебуває на балансі суб’єктів господарювання комунальної власності Білоцерківської   міської територіальної громади, первісна (переоцінена) вартість якого становить більш як 50 тис. гривень та яке не використовується, у тому числі морально застаріле та фізично зношене: