Головна > Законодавчі акти

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (за посиланням)

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (за посиланням)

Закон України «Про концесію» (за посиланням)

Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» (за посиланням)

Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» (за посиланням)

Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» (за посиланням)

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (за посиланням)

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (за посиланням)

Закон України «Про запобігання корупції» (за посиланням)

Закон України «Про адміністративні послуги»(за посиланням)

Закон України «Про звернення громадян» (за посиланням)

Закон України «Про інформацію» (за посиланням)

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (за посиланням)

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» (за посиланням)

Закон України «Про охорону культурної спадщини» (за посиланням)

Закон України «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації»(за посиланням)

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» (за посиланням)

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» (за посиланням)

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» (за посиланням)

Наказ Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (за посиланням)