Головна > Новини > Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на 17.02.2020

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на 17.02.2020

 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договорів оренди.

№ п/п Об’єкт оренди Площа, м2 Місцезнаходження об’єкта оренди Платник робіт з оцінки майна Дата оцінки Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки, грн
1.          Нежитлове приміщення 5,86 м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10 Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» 31.01.2020 1500
2.          Нежитлове приміщення 16,6 м. Біла Церква, б-р Олександрійський, 94 Товариство з обмеженою відповідальністю «Домофон.Інжиніринг. Охорона» 31.01.2020 1500
3.          Нежитлове приміщення 28,2 м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3 Державне підприємство «Центр Державного земельного кадастру» 31.01.2020 1500

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018р. № 47). До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Конкурсна документація претендента складається з: конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях); пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформації про претендента (додаток 5 до Положення). Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами. Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул.  А. Шептицького, 2 або безпосередньо до управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради до 11.02.2020р.

 На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єктів оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається. Конкурс відбудеться 17.02.2020р. об 11.00 в приміщенні управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. А.Шептицького, 2. Телефон для довідок: 5-35-31, 5-86-74.