Головна > Оголошення > Конкурс > Конкурс на право оренди — на 06.11.2017

Конкурс на право оренди — на 06.11.2017

    Інформація

про проведення конкурсу на право укладення договору оренди

комунального майна

Назва  об’єкта:

Нежитлове приміщення площею 18,2 м2, розташоване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 49.

Ринкова вартість нежитлового приміщення – 124 182 ( сто двадцять чотири  тисячі сто вісімдесят дві гривні) без врахування податку на додану вартість.

Мета оренди: аптечний пункт.

 

Орган, уповноважений управляти майном: управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради

 

Основні умови конкурсу:

 1. Стартовий розмір орендної плати за перший місяць оренди становить – 993,46 грн. з урахуванням ПДВ
 2. Своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації.
 3. Термін дії договору оренди – один рік.
 4. Забезпечення цілодобової роботи аптечного пункту.
 5. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
 6. Підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкта оренди.
 7. Проведення поточних ремонтів об’єкта оренди за кошти орендаря.
 8. Утримання об’єкта оренди відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм.
 9. Страхування об’єкта оренди протягом 30 днів з моменту укладення договору оренди.
 10. Оплата витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.

Для участі  у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії:

 • лист-заяву про участь у конкурсі;
 • пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати;
 • інформація про засоби зв’язку з претендентом

Для претендентів, які є фізичними особами:

 • завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
 • копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність

Для претендентів, які є юридичними особами:

 • посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
 • документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
 • завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;
 • довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство

 

Конкурс відбудеться 06.11.2017р. о 1100 в приміщенні управління комунальної власності та концесії  Білоцерківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. А.Шептицького, 2

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – за 3 робочих дні до дати проведення   конкурсу.

Свої конкурсні пропозиції претенденти подають конкурсній комісії в письмовому вигляді, оформлені належним чином , в запечатаному конверті.

Заяви приймаються за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. А.Шептицького,2.

Довідки за тел.: 5 35 31, 5 86 74